Soubor Readme k aktualizaci Service Pack 2 aplikace Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2015

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Service Pack 2 aplikace Autodesk® AutoCAD® Map 3D® 2015.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití aktualizace Service Pack. Velmi doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace Service Pack produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout. Tato aktualizace Service Pack obsahuje aktualizace zahrnuté v aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2015.

UPOZORNĚNÍ: Před odinstalováním aktualizace Service Pack si přečtěte část Odinstalování této aktualizace Service Pack.

Obsah

·        Pro koho je tato aktualizace Service Pack určena?

·        Informace pro uživatele systému Windows 7

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší aktualizace Service Pack 1

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší aktualizace Service Pack 2

·        Všeobecné informace o instalaci

·        Než začnete

·        Přepínače příkazového řádku systému Windows

·        Pokyny k instalaci

·        Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě

·        Použití této aktualizace Service Pack u síťového administrativního obrazu

·        Odinstalace této aktualizace Service Pack

Pro koho je tato aktualizace Service Pack určena?

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít u následujících produktů Autodesk®, které lze spouštět ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci Service Pack pro váš software.

POZNÁMKA: Opravy údržby služby Live Update lze nainstalovat také pomocí služby Autodesk Exchange, ve které se automaticky zobrazí odpovídající aktualizace Service Pack pro příslušný produkt.

Nové funkce v této verzi: V nové aplikaci Autodesk Application Manager se před přechodem na webové stránky ke stažení aktualizace Service Pack zobrazí upozornění, že je k dispozici nová aktualizace.

 

32bitový produkt

Aktualizace Service Pack

Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2015

Autodesk® Infrastructure Administrator 2015

Map3D2015_win32_SP2.exe

InfrastructureAdministrator2015_win32_SP2.exe

 

64bitový produkt

Aktualizace Service Pack

Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2015

Autodesk® Infrastructure Administrator 2015

Map3D2015_x64_SP2.exe

InfrastructureAdministrator2015_x64_SP2.exe

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít pro aplikaci Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2015 nainstalovanou z následujících sad Autodesk Design Suites.

·        Autodesk Infrastructure Design Suite 2015

Zpět na začátek

Informace pro uživatele operačního systému Windows 7

Pokud aktualizaci Service Pack použijete, když je aplikace AutoCAD Map 3D spuštěna, doporučujeme neklikat na možnost „Po dokončení instalačního programu automaticky ukončit aplikace a pokusit se o jejich restartování“. Místo toho zavřete aplikaci AutoCAD MAP 3D ručně a ve výzvě stiskněte tlačítko „Ignorovat“. Po nainstalování aktualizace Service Pack doporučujeme systém restartovat.

Zpět na začátek

Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší aktualizace Service Pack 1

CAD Manager Tools

·        Pomůcku CAD správce nelze správně spustit.

MAPPROPSLT

·        Příkaz MAPPROPSLT nefunguje v systému Windows 8.

Správce povrchu

·        V některých počítačích se systémem Windows 8.1 může kvůli Správci povrchu dojít k nefunkčnosti aplikace Map 3D, pokud kliknete na pole ve sloupci Parametry.

FDO WMS

·        Na počítači, ve kterém není nainstalován klient Oracle, se v aplikaci Map 3D zobrazí chyba „Nelze načíst knihovnu WMSProvider.dll“.

Zpět na začátek

Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které řeší aktualizace Service Pack 2

MAPTOACAD

·         Během provedení příkazu MAPTOACAD je nutné vzít v úvahu bloky v šabloně DWT. Jedná se o vylepšení pro hladiny používající symboly, které jsou součástí úložiště knihovny v souboru hladiny (možnost Načíst symbol jako kopii byla při načítání symbolu vypnuta, a proto je definice XML symbolu uložena jako součást úložiště knihovny v souboru hladiny).

Oborový model

·         Dotaz na hladinu bude nahrazen parametry možností Rozšířené vytvoření grafiky.

·         Vytvoření průsečíku se nezdaří, pokud nejsou jeho součástí po sobě jdoucí čáry.

·         Filtr z aplikace Excel a možnost aktualizace z aplikace Excel nefungují.

·         U prvního nového prvku v roli zabezpečení se automaticky nevytvoří popisek.

·         V aplikaci Map 3D se nepodaří vytvořit model zobrazení s hladinou přidanou do výkresu.

Rastr

·         Rastrové obrázky mají mřížku přichycenou na obrázek při náklonu DPOHLED po transformaci CS mezi promítnuté souřadnicové systémy.

Vytvoření grafiky

·         Hladiny nejsou aktualizovány na základě filtrů hladin, pokud uživatel digitalizuje prvek.

FDO WMS

·         Připojení aplikace Map 3D k serveru HTTPS WMS se nezdaří.

FDO ArcGIS

·         V této verzi je podporován systém ArcGIS verze 10.2.

FDO ArcSDE

·         Problém s výkonem při připojení k databázi ArcSDE založené na systému Oracle.

·         Problém s příkazem Export do formátu FDO při výběru atributů v části Mapování objektů na třídy prvků pro databázi ArcSDE.

Publikování do aplikace Map Infrastructure Server

·         Symbol XML v tématu hladiny v aplikaci Map 3D bude obnoven na výchozí nastavení, pokud je stejný symbol připojen k různým pravidlům.

Jiné

·         V hladině rozhraní API není správně uvedena hladina jako volitelná po přidání hladiny asynchronně.

·         Soubor FDOUserManager.exe nefunguje.

·         Dotazování dat objektu v připojeném výkresu prostřednictvím příkazového řádku nefunguje.

Zpět na začátek

Všeobecné informace o instalaci

·        Než začnete

·        Přepínače příkazového řádku systému Windows

 

Poznámka: S opravami AutoCAD a AutoCAD LT se automaticky nainstaluje oprava Autodesk Sync (AdSync).

Zpět na začátek

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace Service Pack pamatujte na následující skutečnosti:

Zálohování uživatelských souborů

Před použitím této aktualizace Service Pack doporučujeme zálohovat všechny uživatelské soubory CUIX, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Při instalaci budete dotázáni na původní instalační média nebo síťový obraz. Abyste tuto aktualizaci Service Pack mohli použít, musíte mít oprávnění správce k instalování a odinstalování produktů.

Síťové rozmístění

Správci mohou rozmístit aktualizaci Service Pack po síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Informace o produktu

Po instalaci aktualizace Service Pack se v dialogu o aplikaci zobrazí aktualizované informace o produktu.

Restartování

Po instalaci je vhodné restartovat systém, i když se nezobrazí výzva.

Zpět na začátek

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace Service Pack zahrnuje následující přepínače příkazového řádku systému Microsoft Windows:

·        /e – Extrahuje soubor MSP ze spustitelného souboru aktualizace Service Pack.

·        /q – Vypne zobrazení zprávy o dokončení instalace aktualizace Service Pack. To je užitečné v případě, že k instalaci aktualizace Service Pack do více počítačů používáte skript nebo dávkový soubor.

Pokyny k používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech instalace.

Zpět na začátek

Pokyny k instalaci

·        Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

·        Použití této aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě

·        Použití této aktualizace Service Pack u nového síťového administrativního obrazu

·        Odinstalace této aktualizace Service Pack

Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

Chcete-li tuto aktualizaci Service Pack nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

1.    Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné složky.

2.    V případě potřeby vložte médium produktu (například instalační disk aplikace AutoCAD).

3.    Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na spustitelný soubor (EXE).

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě

Aktualizaci Service Pack nainstalujte do více počítačů pomocí místní sítě podle následujících pokynů.

1.    Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné sdílené složky v místní síti.

2.    Vyhledejte sdílenou složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na její spustitelný soubor (EXE).

Poznámka: Instalace prostřednictvím místní sítě a s použitím nástroje CAD Manager Control Utility není pro tuto aktualizaci Service Pack podporována.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack u síťového administrativního obrazu

Následující způsob distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů budou následující rozmístění produktu zahrnovat tuto aktualizaci Service Pack.

V každém případě připojte tuto aktualizaci Service Pack k rozmístění. Jediná vhodná doba, kdy je aktualizaci Service Pack vodné sloučit, je tehdy, pokud zamýšlíte distribuovat rozmístění prostřednictvím objektu zásad skupin.

Stažený soubor opravy (aktualizace Service Pack) obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který lze extrahovat ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extract). Příklad syntaxe naleznete v kroku 2 dále.

1.    Z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk stáhněte do místního počítače soubor EXE aktualizace Service Pack.

2.    V nabídce Start (systému Windows) klikněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klikněte na tlačítko OK.

<místní_jednotka>\<název_opravné_aktualizace> /e <místní_jednotka:>\< název_opravné_aktualizace>.msp

3.    Vložte médium s produktem společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.

4.    Vyberte možnost Vytvořit rozmístění. Klikněte na tlačítko Další.

5.    Na stránce Zahájit rozmísťování v poli Určit umístění rozmístění zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo kliknutím na tlačítko Procházet toto umístění vyhledejte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.

6.    V poli Určit název rozmístění zadejte název rozmístění.

7.    Pokračujte v Průvodci rozmístěním, otevřete a nakonfigurujte rozmístění na stránce konfigurace produktu, klikněte na tlačítko Přidat a vyhledejte aktualizaci Service Pack extrahovanou ve druhém kroku. Všimněte si, že aktualizace Service Pack byla přidána do pole Zahrnout aktualizace Service Pack z místního disku nebo místní sítě. Zavřete dialog a přejděte zpět k seznamu produktů.

8.    Podle pokynů Průvodce rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace Service Pack.

Poznámka: Pokud je do nasazení zahrnuta aktualizace Service Pack pro aplikaci AutoCAD nebo LT, nasazení nainstaluje pouze aktualizaci Service Pack pro aplikaci AutoCAD nebo LT bez souborů aktualizace aplikace Autodesk Sync.

Zpět na začátek

Odinstalování aktualizace Service Pack

Chcete-li odinstalovat aktualizaci Service Pack 2 aplikace Autodesk AutoCAD Map 3D 2015, použijte možnost Odinstalovat program systému Windows 7 nebo Windows 8/8.1. Rozbalením okna zobrazte aktualizace a poté vyberte aktualizaci Service Pack, kterou chcete odebrat.

Poznámka:

Pokud jste aktualizaci Service Pack nainstalovali z disku DVD, budete disk DVD potřebovat i k odinstalování aktualizace Service Pack, protože během odinstalace je nutné najít soubor acadmap.msi.

Zpět na začátek

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem našim zákazníkům, kteří uvedené chyby rozpoznali a nahlásili nám je. Tato hlášení nám umožňují vylepšovat produkt a poskytovat vám, našim zákazníkům, ta nejlepší řešení. Děkujeme vám také, že s námi udržujete obchodní vztahy a sdělujete nám své názory na obsah této aktualizované verze.

S pozdravem,

členové produktového týmu společnosti Autodesk

Zpět na začátek


Copyright ©2014 Autodesk, Inc.