Instalace místní nápovědy aplikace Autodesk Inventor 2015

Stáhněte instalační program nápovědy (soubor EXE) a spusťte soubor Autodesk_Inventor_2015_Help.exe.

Místní nápověda aplikace Inventor se ve výchozím nastavení nainstalujte do složky C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2015\Local Help.

POZNÁMKA: Místní nápověda bude v aplikaci Autodesk Inventor k dispozici při práci offline. Pokud pracujete v režimu online, zobrazuje se nápověda z webových stránek Autodesk Knowledge Network.

TIP: Výchozí chování nápovědy lze nastavit pomocí možností Nastavení nápovědy na kartě Obecné dialogu Možnosti aplikace. Určete, jestli chcete při přístupu k nápovědě v aplikaci Inventor zobrazit nápovědu ONLINE nebo staženou/MÍSTNÍ nápovědu.

Upozornění pro správce CAD/IT: Postup rozmístění místní nápovědy aplikace Inventor 2015 v rámci rozmístění

Postup rozmístění místní nápovědy aplikace Autodesk Inventor 2015 v rámci rozmístění aplikace Inventor:

  1. Stáhněte instalační program nápovědy (soubor EXE) a uložte jej na místní jednotku.
  2. Spusťte instalační program aplikace Autodesk Inventor a klikněte na možnost Vytvořit rozmístění.
  3. Přejděte v průvodci rozmístěním na stránku Konfigurace.
  4. Na stránce Konfigurace přejděte dolů k nastavením Dokumenty nápovědy k použití offline.
  5. Zaškrtněte políčko Zahrnout soubory offline nápovědy.
  6. Přejděte do umístění, do kterého jste uložili instalační program místní nápovědy (soubor EXE), a přidejte soubor do bitové kopie rozmístění.

Při instalaci rozmístění se místní nápověda nainstaluje s ohledem na umístění instalace produktu. Můžete ji nainstalovat například do umístění Program Files\Autodesk\Inventor 2015\Local Help.


Copyright © 2014 Autodesk, Inc.