Readme pro AutoCAD 2004 a AutoCAD LT 2004 Service Pack 1a


AutoCAD® 2004 a AutoCAD LT® 2004 Service Pack 1a

Tento service pack je určen pro aktualizaci programu AutoCAD 2004 - s klíčem. Používání tohoto softwaru podléhá podmínkám licenčního ujednání, které je součástí programu AutoCAD 2004.

POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PROGRAMU VYJADŘUJETE ZÁVAZNÝ SOUHLAS S PODMÍNKAMI LICENČNÍHO UJEDNÁNÍ. KOPÍROVÁNÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PROGRAMU NEBO DOKUMENTACE NAD RÁMEC POVOLENÝ PODLE LICENČNÍHO UJEDNÁNÍ JE NEOPRÁVNĚNÝM PORUŠENÍM AUTORSKÝCH PRÁV PODLE ZÁKONA VAŠÍ ZEMÉ. POKUD KOPÍRUJETE NEBO POUŽÍVÁTE TENTO SOFTWARE NEBO DOKUMENTACI BEZ POVOLENÍ AUTODESKU, DOPOUŠTÍTE SE PORUŠENÍ ZÁKONA A BUDETE ZODPOVĚDNÍ ZA ŠKODU VZNIKLOU SPOLEČNOSTI AUTODESK A VYSTAVENI TRESTNÍ POKUTĚ.

AutoCAD 2004 a AutoCAD LT 2004 Service Pack 1a zahrnuje aktualizace pro AutoCAD 2004, AutoCAD LT 2004 a Service Pack 1.

Tento Readme soubor obsahuje nejposlednější informace týkající se instalace a použití service packu. Doporučujeme, abyste si tento soubor celý přečetli, než budete aplikovat service pack na váš produkt. Pro vaši referenci si tento Readme soubor uložte na hard disk nebo vytiskněte kopii.

POZNÁMKA: Pokud chcete pro aplikaci AutoCADu 2004 Service Pack 1a použít Průvodce síťovou instalací Autodesku, musíte nejprve stáhnout a spustit patch program Průvodce síťovou instalací Autodesku. Další informace o patch programu naleznete v připojeném Readme souboru.

Kdo by si měl Service Pack nainstalovat?

Service Pack 1a je určen pro následující produkty Autodesku, verze s klíčem i bez klíče, a lze jej spouštět na všech podporovaných operačních systémech všech jazykových verzí:
 • AutoCAD 2004
 • AutoCAD LT 2004

Tento service pack je vyžadován pro jakékoliv nadstavby AutoCADu 2004.

Service Packy s klíčem a bez klíče

Pokud jste stáhli service pack pomocí funkce Live Update v Komunikačním centru, bude automaticky zjištěna verze service packu, kterou potřebujete. Jestliže máte stejný produkt v několika jazycích, budou příslušné verze opraveny. Pro verzi s klíčem a bez klíče jsou nezbytné samostatné patch programy.

Pokud se rozhodnete service pack stáhnout ručně, postupujte podle následujících pokynů k určení, který service pack stáhnout:

Stáhněte a instalujte verzi service packu s klíčem, pokud používáte jeden z následujících produktů:

 • Výuková nebo zkušební verze AutoCADu 2004 nebo AutoCADu LT 2004
 • Mezinárodní anglická verze AutoCADu 2004
 • Ne-anglická verze AutoCADu 2004
Ve všech ostatních případech stáhněte a nainstalujte verzi service packu bez klíče.

Obecné informace

Před instalací service packu je vhodné udělat zálohu všech uživatelských souborů MNU, MNS, MNR, MNL a MNC.

Během instalace této aktualizace budete vyzváni k vložení originálního instalačního CD nebo síťového image.

Po aplikaci service packu nelze spustit automatické odinstalování pro odstranění service packu.

Souhrn základních problémů řešených Service Packem

 • Opravuje příčiny několika občasně zjištěných kritických chyb, včetně těchto selhání v 3D Orbit, v dialogu Upravit a při přetahování objektů mezi výkresy.
 • Opravuje problém s pořadím objektů při použití volby Vázat příkazu XREF.
 • Opravuje některé problémy s hypertextovými odkazy v DWF souborech. Abyste využili dané opravy při zobrazení DWF souborů, stáhněte si z web stránek Autodesku poslední verzi Autodesk Express Viewer.
 • Opravuje problém zmizení příkazového řádku za určitých okolností.
 • Opravuje problém s funkčností mezery nebo středníku - nyní fungují správně jako ENTER s makrem SETENV v systémovém registru.
 • Opravuje některé problémy s bloky REVDATE v AutoCADu LT 2004.
 • Opravuje další různé problémy.

Soubory opravené tímto Service Packem

Podle produktu a typu instalace aktualizuje tento service pack následující soubory AutoCADu 2004 a AutoCADu LT 2004.

Opravené soubory AutoCADu Opravené soubory AutoCADu LT
acad.exe aclt.exe
acbr16.dbx acbr16.dbx
accvps.arx accvps.arx
acdb16.dll acdb16.dll
acdim.arx acdim.arx
acgs.dll acgs.dll
acismui.arx acismui.arx
aclacadr.dll aclacltr.dll
acmted.arx acmted.arx
acpexctl.arx acpexctl.arx
acpi.arx acpi.arx
aceplotx.arx aceplotx.arx
acrender.arx acltutil.arx
acpublish.arx acpublish.arx
acetransmitui.arx acetransmitui.arx
adlmdll.dll adlmdll.dll
adui16.dll adui16.dll
ase.arx
color.dll color.dll
dlint8.dll dlint8.dll
dwfplot8.hdi dwfplot8.hdi
gdiplot8.hdi gdiplot8.hdi
heidi8.dll heidi8.dll
hpgdi8.hdi hpgdi8.hdi
ie80.dll ie80.dll
mtl8.dll mtl8.dll
plcfmgr.dll plcfmgr.dll
szb8.hdi szb8.hdi
userdata.dll userdata.dll
wscommcntrui1.dll wscommcntrui1.dll
xesgdi8.hdi xesgdi8.hdi

Nové Windows přepínače na příkazovém řádku

V tomto service packu jsou integrovány tři nové přepínače na příkazovém řádku Windows. Přepínače jsou následující:

 • /e - Extrahuje MSP soubor ze spustitelného souboru service packu.
 • /p - Extrahuje seznam aktualizací ze spustitelného souboru service packu.
 • /q - Potlačuje zprávu o dokončení po aplikaci service packu. To je užitečné, používáte-li skript nebo dávkový soubor pro aplikaci service packu na více počítačů.

  Pokyny jak používat přepínače příkazového řádku /e a /p jsou obsaženy v níže popsaném procesu.

 • Aplikujte tento Service Pack na instalaci samostatné verze

  1. Stáhnete service pack a uložte jej do jakékoliv složky.
  2. Vložte CD AutoCADu nebo AutoCADu LT do mechaniky CD.
  3. Nastavte se do složky, kam jste service pack uložili.
  4. Poklepejte na spustitelný soubor a service pack bude nainstalován.

  Aplikování service packu přes lokální síť pomocí Seznamu aktualizací

  Použijte následující postup, chcete-li pro aplikaci service packu přes lokální síť použít Komunikační centrum.

  Aplikování service packu přes Komunikační centrum pomocí funkce lokálního seznamu aktualizací

  1. Vložte CD AutoCADu 2004 do jednotky CD-ROM vašeho lokálního počítače.
  2. Z web stránek podpory produktu Autodesku (Autodesk Product Support) stáhněte na lokální server soubor <AutoCAD 2004 Service Pack 1a>.exe a <AutoCAD 2004 Service Pack 1a Readme>.htm.

   POZNÁMKA: Ujistěte se, že všichni uživatelé, kteří potřebují aplikovat service pack, mají přístup k tomuto serveru.

  3. V nabídce Start (ve Windows) klepněte Spustit. Zadejte následující informaci a potom klepněte OK:

   \\<název lokálního serveru>\<název patch programu>\ /p <název umístění seznamu aktualizací>\<název seznamu aktualizací>

   Například:

   c:\V086_V124_ACAD_UNL.exe /p c:\patchlist.txt

   Obsah souboru seznamu aktualizací je podobný jako následující informace:

   *****
   ProductCode={5783F2D7-0201-0409-0000-0060B0CE6BBA}
   ProductVersionCandidate=16.0.0.086
   PatchTitle=AutoCAD (R) 2004 Service Pack 1a
   PatchGUID={DB131225-C756-4632-80F7-6AA4B7D68981}
   PatchFileLocation=\\\\název_vašeho_serveru\\název_sdílené_složky\\podsložky\\název_aktualizace.exe nebo ftp://název_vašeho_serveru/název_sdílené_složky/vaše_cesta/název_aktualizace.exe
   PatchSize=2426880
   PatchDesc=AutoCAD (R) 2004 Service Pack 1a
   PatchDescLocation=\\\\název_vašeho_serveru\\název_sdílené_složky\\podsložky\\název_readme.html nebo ftp://název_vašeho_serveru/název_sdílené_složky/vaše_cesta/název_readme.html

   POZNÁMKA: Pokud soubor seznamu aktualizací v tomto umístění již existuje, budou nové informace seznamu aktualizací přidány na konec souboru. Původní soubor nebude přepsán.

  4. Otevřete soubor seznamu aktualizací. Jestliže je několik seznamů aktualizací, jsou seznamy odděleny hvězdičkou (*****).
  5. Opravte pátý řádek v kroku 3, PatchFileLocation, z:

   PatchFileLocation=\\\\<název_vašeho_serveru>\\<název_sdílené_složky>\\<podsložky>\\<název_aktualizace>.exe nebo ftp://<název_vašeho_serveru>/<název_sdílené_složky>/<vaše_cesta>/<název_aktualizace>.exe

   na jeden z následujících:

   • Pokud chcete, aby byl service pack dostupný ze souborového serveru, zadejte:
    PatchFileLocation=\\\\<název_vašeho_serveru>\\<název_sdílené_složky>\\<podsložky>\\<název_aktualizace>.exe

   • Pokud chcete, aby byl service pack dostupný z FTP serveru, zadejte:
    ftp://<název_vašeho_serveru>/<název_sdílené_složky>/<vaše_cesta>/<název_aktualizace>.exe

  6. Opravte poslední řádek v kroku 3, PatchDescLocation, z:

   PatchDescLocation=\\\\<název_vašeho_serveru>\\<název_sdílené_složky>\\<podsložky>\\<název_readme>.html nebo ftp://<název_vašeho_serveru>/<název_sdílené_složky>/<vaše_cesta>/<název_readme>.html

   na jeden z následujících:

   • Pokud chcete, aby byl Readme dostupný ze souborového serveru, zadejte:
    PatchDescLocation=\\\\<název_vašeho_serveru>\\<název_sdílené_složky>\\<podsložky>\\<název_readme>.html

   • Pokud chcete, aby byl Readme dostupný z FTP serveru, zadejte:
    ftp://<název_vašeho_serveru>/<název_sdílené_složky>/<vaše_cesta>/<název_readme>.html

  7. Uložte a zavřete soubor seznamu aktualizací.
  8. V nabídce Start (ve Windows) klepněte Spustit. Zadejte následující:

   <vaše_jednotka CD-ROM:>\CDROM:\BIN\ACADFeui\Support\CADManagerControl

  9. Poklepejte na CMControl.exe.
  10. V Pomůcce CAD správce v seznamu produktů vyberte AutoCAD 2004 a potom klepněte OK.
  11. V Pomůcce CAD správce na kartě Komunikační centrum proveďte následující:

   • V seznamu Konfigurace Live Update vyberte Povolit z lokálního seznamu aktualizací.
   • V okně Umístění lokálního seznamu aktualizací zadejte stejné umístění lokálního seznamu aktualizací, které jste zadali v kroku 2.
   • Pro uložení těchto nastavení do vašeho systému klepněte Použít.

  12. V dolní části Pomůcky CAD správce v rozbalovacím seznamu vyberte Vytvořit registrační soubor .reg. Potom klepněte OK.
  13. V dialogu Uložit jako uložte soubor do vašeho systému. Toto umístění si poznamenejte.

  Registrační soubor může být nyní k dispozici pro uživatele. Podle vámi vybrané metody distribuujte soubor uživatelům.

  POZNÁMKA: Service pack musíte spustit na každou pracovní stanici, na které spouštíte AutoCAD 2004.

  Aplikování service packu na síťový administrativní obraz AutoCADu 2004

  Následující metody distribuce AutoCADu 2004 Service Pack 1a se vztahují pouze na administrativní obrazy vytvořené Průvodcem síťovou instalací AutoCADu 2004. Po dokončení těchto procesů bude pro nová rozmístění AutoCADu 2004 aplikován service pack automaticky.

  POZNÁMKA: V obou z následujících postupů stažený soubor aktualizace (service pack) obsahuje MSP soubor (Microsoft Patch). Soubor musíte extrahovat ze spustitelného souboru. Pro extrahování MSP souboru ze spustitelného souboru použijte přepínač /e ("extract").

  Přidání AutoCAD 2004 Service Pack 1a do nového administrativního obrazu AutoCADu 2004

  1. Z web stránek podpory produktu Autodesku (Autodesk Product Support) stáhněte <AutoCAD 2004 Service Pack 1a>.exe na váš lokální počítač.
  2. V nabídce Start (ve Windows) klepněte Spustit. Zadejte následující informaci a potom klepněte OK:

   <lokální disk:>\<název aktualizace>\ /e <lokální disk:>\<název aktualizace.msp>

  3. Na počítači, na který jste instalovali Průvodce síťovou instalací, v nabídce Start (ve Windows) klepněte Autodesk > Průvodce síťovou instalací.
  4. V Průvodci síťovou instalací na úvodní stránce vyberte Vytvořit administrativní obraz a potom klepněte Další.
  5. Na stránce Vytvořit administrativní obraz v okně Vybrat instalační soubor Autodesku (MSI soubor) zadejte cestu k acad.msi, MSI souboru, který používáte jako základ pro váš administrativní obraz. Tento soubor najdete na vašem produktovém CD ve složce CDROM:\BIN\ACADFeui.
  6. V okně Umístění administrativního obrazu zadejte stávající sdílené síťové umístění, kde chcete vytvořit administrativní obraz nebo pro navigaci na umístění použijte tlačítko Procházet. Uživatelé z tohoto umístění instalují AutoCAD.
  7. Vyberte Aplikovat patch (service pack) na tento obraz.
  8. V okně Vyberte patch zadejte cestu k umístění aktualizace (umístění, které jste zadali v kroku 2, včetně přípony .msp). K zadání umístění MSP souboru můžete také použít tlačítko Procházet.
  9. Klepněte Další a pro dokončení rozmístění service packu postupujte podle instrukcí v Průvodci síťovou instalací.

  Aplikování AutoCAD 2004 Service Pack 1a na stávající administrativní obraz AutoCADu 2004

  1. Z web stránek podpory produktu Autodesku (Autodesk Product Support) stáhněte <AutoCAD 2004 Service Pack 1a>.exe na váš lokální počítač.
  2. V nabídce Start (ve Windows) klepněte Spustit. Zadejte následující informaci a potom klepněte OK.

   <lokální disk:>\<název aktualizace>\ /e <lokální disk:>\<název aktualizace>.msp

  3. Na počítači, na který jste instalovali Průvodce síťovou instalací, v nabídce Start (ve Windows) klepněte Autodesk > Průvodce síťovou instalací.
  4. V Průvodci síťovou instalací na úvodní stránce vyberte Upravit administrativní obraz a potom klepněte Další.
  5. Na stránce Upravit administrativní obraz v okně Vyberte MSI soubor vyberte stávající instalační soubor Autodesku (MSI) ze stávajícího sdíleného síťového umístění, které obsahuje administrativní obraz, který chcete upravit. Uživatelé z tohoto umístění instalují AutoCAD.
  6. Vyberte Aplikovat patch (service pack) na tento obraz.
  7. V okně Vyberte patch zadejte cestu k umístění aktualizace (umístění, které jste zadali v kroku 2, včetně přípony .msp). K zadání umístění MSP souboru můžete také použít tlačítko Procházet.
  8. Klepněte Další a pro dokončení rozmístění service packu postupujte podle instrukcí v Průvodci síťovou instalací.
  9. Instalace Service Packu 1 s jinými jazykovými verzemi AutoCADu LT 2004 Jestliže máte na vašem počítači nainstalovány jiné jazykové verze AutoCADu LT 2004, instalujte nejprve patchprogram na českou verzi AutoCADu LT a potom nainstalujte soubory aktualizace pro jakékoli jiné jazykové verze. Jinak nebudou některé soubory české verze AutoCADu LT 2004 správně aktualizovány.

  Instalace Service Packu 1 s jinými jazykovými verzemi AutoCADu LT 2004

   Jestliže máte na vašem počítači nainstalovány jiné jazykové verze AutoCADu LT 2004, instalujte nejprve patch program na českou verzi AutoCADu LT a potom nainstalujte soubory aktualizace pro jakékoli jiné jazykové verze. Jinak nebudou některé soubory české verze AutoCADu LT 2004 správně aktualizovány.

  Copyright © 2003 Autodesk, Inc.