Biblioteki Content Center 2010 po migracji do użytku z aktualizacjami klienta oprogramowania Inventor 2010 SP3 z dostępem do wydań serwerowych programu Autodesk Vault 2011 SP1

13 maja 2010

Informacje o wydaniu – plik Readme
Autodesk, Inc.

Kontynuując starania mające na celu ułatwienie obsługi, firma Autodesk dostarcza kopie bibliotek Inventor 2010 Standard Content Center (CC) po wstępnej migracji. Mają one ułatwić implementację aktualizacji klientów oprogramowania Autodesk Inventor 2010 Service Pack 3 i Autodesk Inventor 2010 Subscription Advantage Pack Service Pack 3 w odniesieniu do wydań serwerowych programu Autodesk Vault 2011 SP1.


Powrót do początku

Po dołączeniu starszych (2010) bibliotek Content Center do serwera Autodesk Vault 2011 SP1 należy dokonać ich migracji za pomocą oprogramowania Autodesk Inventor 2010 SP3 z odpowiednią aktualizacją klienta dla wydań serwerowych programu Autodesk Vault 2011 SP1. Zalecane jest dokonanie migracji bibliotek CC 2010 zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą automatycznego procesu opisanego poniżej. Biblioteki Content Center 2010 po migracji są dostarczane w celu przyspieszenia tego procesu w przypadku bibliotek standardowych oraz w celu wyeliminowania potrzeby późniejszej synchronizacji bibliotek użytkownika.


  1. Pobierz ze strony WWW biblioteki Standard CC 2010 po migracji wyłącznie dotyczące tych standardów, do których potrzebny będzie dostęp.
  2. Rozpakuj biblioteki do lokalnego katalogu i dołącz je do serwera Vault 2011 SP1.
  3. Uwaga: Te biblioteki zostaną dodane do partycji 2010 w serwerze Vault 2011 SP1 i są od razu dostępne do użytku.

  4. Dołącz biblioteki CC 2010 zdefiniowane przez użytkownika do serwera Vault 2011 SP1. Biblioteki są zapisywane w partycji 2010 i są gotowe do migracji. Będą one widoczne i gotowe do użytku w oprogramowaniu Inventor 2010 SP3 tylko po ich migracji.
  5. Uruchom instalację oprogramowania Inventor 2010 SP3 z odpowiednią aktualizacją klienta dla wydań serwerowych programu Autodesk Vault 2011 SP1, a następnie zaloguj się do serwera Autodesk Vault 2011 SP1.
  6. Uruchom dowolne polecenie biblioteki Content Center. Wyświetlone zostanie okno dialogowe z komunikatem dotyczącym automatycznej migracji bibliotek użytkownika.
  7. Rozpocznij proces migracji. W oknie dialogowym migracji zostanie wyświetlony postęp procesu.

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku


Copyright © 2010 Autodesk, Inc.