Migrované knihovny Obsahového centra 2010 k použití s aktualizacemi klienta aplikace Inventor 2010 SP3 přistupující k serverovým verzím aplikace Autodesk Vault SP1 2011

13. května 2010

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

Společnost Autodesk neustále usiluje o podporu svých zákazníků, proto nabízí předmigrované kopie knihoven norem Obsahového centra aplikace Inventor 2010. Jsou určeny k usnadnění implementace aktualizací klienta pro aplikaci Autodesk Inventor 2010 s aktualizací Service Pack 3 a také produktu Autodesk Inventor 2010 Subscription Advantage Pack Service Pack 3 pro přístup k serverovým verzím aplikace Autodesk Vault 2011 SP1.


Zpět na začátek

Poté, co k serverové verzi aplikace Autodesk Vault 2011 SP1 připojíte starší (verze 2010) knihovny Obsahového centra, je třeba je migrovat pomocí aplikace Autodesk Inventor 2010 SP3, která byla aktualizována odpovídající aktualizací klienta pro přístup k serverovým verzím aplikace Autodesk Vault 2011 SP1. Uživatelsky definované knihovny Obsahového centra 2010 doporučujeme migrovat automatizovaným postupem, který je popsán dále. Nabízené migrované knihovny Obsahového centra 2010 umožňují u knihoven norem tento postup urychlit a předejít nutnosti později synchronizovat uživatelské knihovny.


  1. Stáhněte si z webových stránek migrované knihovny norem Obsahového centra pro ty normy, ke kterým budete potřebovat přístup.
  2. Rozbalte je do místního adresáře a připojte k serveru Vault 2011 SP1.
  3. Poznámka: Tyto knihovny se v rámci aplikace Vault 2011 SP1 Server přidají do oddílu 2010 a jsou připraveny k okamžitému použití

  4. Připojte k aplikaci Vault 2011 SP1 Server uživatelsky definované knihovny Obsahového centra 2010. Knihovny budou uloženy do oddílu 2010 a připraveny k migraci. V aplikaci Inventor 2010 SP3 se zobrazí a bude je možné použít až poté, co proběhne migrace.
  5. Spusťte instalaci aplikace Inventor 2010 SP3, která byla aktualizována odpovídající aktualizací klienta pro pro přístup k serverovým verzím aplikace Autodesk Vault 2011 SP1, a připojte se k aplikaci Autodesk Vault 2011 SP1 Server.
  6. Spusťte příkaz Obsahové centrum. Zobrazí se dialog s výzvou k automatické migraci uživatelských knihoven.
  7. Spusťte proces migrace. Průběh procesu se zobrazí v dialogu Migrace.

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek


Copyright © 2010 Autodesk, Inc.