Instrukcje dotyczące instalacji programu Autodesk® Mechanical Desktop® 2009
Kwiecień 2008

Pliki instalacyjne spakowane w plikach Autodesk® Mechanical Desktop® zip powinny być zainstalowane z dysku twardego. Jeśli chcesz utworzyć własne instalacyjne dyski DVD, dostosuj się do instrukcji dotyczących tworzenia dysków DVD z prawidłowymi etykietami.Niedostosowanie się do tych instrukcji spowoduje, że instalacja nie zostanie przeprowadzona prawidłowo. 
Uwaga: Przed zainstalowaniem programu Mechanical Desktop 2009 należy zainstalować oprogramowanie Autodesk® Inventor® 2009 lub AutoCAD® Mechanical 2009 z dysku DVD Inventor 2009.

Dla 32-bitowych systemów operacyjnych
Pobierz plik MDT2009_Disc1.zip i rozpakuj go. Otwórz folder MDT i uruchom plik Setup.exe, aby rozpocząć proces instalacji.

Instrukcje dotyczące tworzenia dysku DVD: Wypal zawartość folderu MDT na dysku DVD; upewnij się, że etykieta dysku to MDT_2009_1_DVD. Włóż dysk i uruchom plik Setup.exe, aby rozpocząć proces instalacji.

Dla 64-bitowych systemów operacyjnych(Windows® XP x64 Edition lub Windows Vista® w wersji 64-bitowej)
Pobierz pliki MDT2009_Disc1.zip orazMDT2009_Disc2.zip i rozpakuj je w tym samym folderze MDT. Otwórz folder MDT i uruchom plik Setup.exe, aby rozpocząć proces instalacji.

Instrukcje dotyczące tworzenia dysków DVD: Instalacja w systemie 64-bitowym wymaga dwóch dysków DVD. Aby je utworzyć, należy pobrać obydwa pliki: MDT2009_Disc1.zip oraz MDT2009_Disc2.zip i rozpakować je wosobnych folderach. Wypal każdy folder na innym dysku DVD. Etykieta pierwszego dysku DVD musi mieć nazwę MDT_2009_1_DVD, a drugiegoMDT_2009_2_DVD. Włóż pierwszy dysk i uruchom plik Setup.exe, aby rozpocząć proces instalacji.

INFORMACJA PRAWNA
Autodesk, Inventor i Mechanical Desktop są znakami towarowymi firmy Autodesk, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Windows XP i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszelkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.