Aktualizace Service Pack 2 aplikace Autodesk Vault 2015 pro verze Autodesk Vault Basic 2015, Autodesk Vault Workgroup 2015 a Autodesk Vault Professional 2015
Srpen 2015

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

V rámci trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Service Pack 2 aplikace Autodesk Vault 2015 (Client) a aktualizaci Service Pack 2 aplikace Autodesk Vault 2015 (Server) pro verze Autodesk Vault Basic 2015, Autodesk Vault Workgroup 2015 a Autodesk Vault Professional 2015. Aktualizace Service Pack opravují nebo řeší množství různých problémů, které se týkají těchto verzí. Tato aktualizace Service Pack 2 obsahuje také všechny dříve vydané opravy hotfix.

Soubor Readme obsahuje informace o tom, 
jak stáhnout aktualizaci Service Pack, jak nainstalovat aktualizaci Service Pack a co vše bylo opraveno.

POZNÁMKA: V tomto dokumentu Readme se odkazy na aplikaci Vault 2015 vztahují na aplikace Autodesk Vault Basic 2015, Autodesk Vault Workgroup 2015 a Autodesk Vault Professional 2015.UMÍSTĚNÍ SOUBORŮ KE STAŽENÍ

          Soubor aktualizace Service Pack 2 aplikace Autodesk Vault 2015 vyhledejte na webových stránkách služeb a podpory aplikace Autodesk Vault.

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů v plném rozsahu může mít za následek nepoužitelnost pracovišť. Tento postup se používá při nasazení na jednom pracovišti, více pracovištích a v propojené pracovní skupině.

POZNÁMKA: Před použitím této aktualizace Service Pack vždy nejprve proveďte úspěšné zálohování.

Instalace aktualizace Service Pack 2 klientu – platí pro všechny verze aplikace Autodesk Vault Client 2015

 1. Instalaci aktualizace Service Pack zahájíte spuštěním souboru Autodesk Vault 2015 Service Pack 2 (Client).msp v aplikaci Vault Explorer.

Instalace aktualizace Service Pack 2 serveru – platí pro všechny servery ADMS (Autodesk Data Management Server)

 1. Spusťte aplikaci ADMS Console.
 2. Zkontrolujte, zda byly všechny databáze plně migrovány do nejnovější verze.
 3. Ukončete aplikaci ADMS Console.
 4. Restartujte webovou službu zadáním příkazu iisreset do příkazového řádku.
 5. Instalaci aktualizace Service Pack zahájíte spuštěním souboru Autodesk Vault 2015 Service Pack 2 (Server).msp na serveru ADMS.
 6. Předchozí kroky opakujte u všech serverů ADMS.

Aktualizace databází – provádí se JEDNOU z jedné instance serveru Autodesk Data Management Server (ADMS) podle zadání.

UPOZORNĚNÍ: NEPOKRAČUJTE, dokud nebudou aktualizací Service Pack 2 úspěšně aktualizovány VŠECHNY servery ADMS a AVFS.

 1. Použijte příslušný server a aplikaci ADMS Console.
 2. Restartujte webovou službu zadáním příkazu iisreset do příkazového řádku.
 3. Spusťte aplikaci ADMS Console a proveďte migraci databází.
 4. V případě potřeby připojte dříve odpojené databáze a umožněte dokončení migrace.
POZNÁMKA: V prostředí propojených pracovních skupin nemusí agent snímků SQL vygenerovat počáteční snímek. Pokud k tomu dojde, restartuje agenta snímků SQL. 

SOUHRN PROBLÉMŮ, KTERÉ AKTUALIZACE ŘEŠÍ

Server ADMS – Server:
 1. Soubory vydané v jedné pracovní skupině se v rozsahu hodin až dnů nezobrazí jako vydané v jiné pracovní skupině.
 2. V replikovaném prostředí se v konzole ADMS z důvodu různosti časových pásem nezobrazovaly indexované atributy bloků pro všechny pracovní skupiny.
 3. Byly vyřešeny konflikty při replikaci, aby se zvýšil výkon replikace.
 4. Soubory protokolu byly aktualizovány, aby podporovaly licencování pomocí tokenů Flex.
 5. Pokud existovala pravidla kategorie pro soubor a položku se stejným názvem, při exportu konfigurace aplikace Vault se zobrazovala chyba Při uplatňování konfigurace došlo k chybě.
 6. Tato aktualizace řeší problém připojení k serveru Autodesk Data Management Server konfigurovaného pro protokol SSL při použití serveru Autodesk Vault File Server.
 7. Mapování systémových vlastností již není po migraci znovu přidáno (migrace B2B nebo plná migrace).
 8. Pokud je server úložiště nakonfigurován pro protokol SSL, uživatelé se mohli přihlásit pomocí tenkého klientu, ale ne pomocí sady SDK (klientů Vault).
Klient:
 1. Při změně revize u souboru se může zobrazit zpráva „Upozornění: Může dojít k neočekávaným výsledkům.“.
 2. Provedení aktualizace v aplikaci Vault Explorer ihned po zařazení souboru mohlo způsobit chybějící data v podokně detailů.
 3. Vyřešená hlášení neočekávaná ukončení aplikace:
  1. Bylo vyřešeno občasné hlášení CER, ke kterému docházelo při příliš velkém počtu zástupců definovaných v podokně Moji zástupci.
  2. Některé konfigurace dávkového vykreslování s mnoha listy generovaly hlášení CER.
  3. Byla provedena další vylepšení bránící neočekávaným ukončením aplikace.
Položky a rozpisky:
 1. Byly opraveny chyby rozevírací nabídky revizí rozpisky položek (chybějící revize) a nesprávné revize zobrazené v rozevírací nabídce revizí, na panelu detailů a na vertikálním panelu vlastností.
 2. Odebrání a opětovné přidání sloupce Vypnout/zapnout v rozpisce položky způsobilo při pokusu o seřazení podle tohoto sloupce chybu aplikace.
 3. Byla provedena vylepšení za účelem opravy některých chyb exportu rozpisek.
 4. U položek přiřazených k souborům DWG aplikace AutoCAD Electrical nefungovaly příkazy Přejít na položku a Přiřadit/aktualizovat položku.
 5. Při výběru možnosti Přejít na položku se někdy zobrazí zpráva Sequence contains no matching element (Sekvence neobsahuje žádný odpovídající element.).
 6. Po vypnutí řádků rozpisky podsestav položky se v zobrazení Pouze součásti stále zobrazovaly součásti.
 7. Za určitých okolností, i když je možné přejít na položku ze souboru, položku nelze nalézt v rámci vyhledávání položek nebo nemusí být uvedena v podokně Podrobnosti položky.
   POZNÁMKA: Když je tato aktualizace nainstalována, k úplnému vyřešení tohoto problému je nutné dotčené položky upravit a uložit.
 8. V některých případech nejsou data rozpisky uchována správně a následkem toho dojde během zařazení k chybě „Neznámá chyba serveru“ nebo se nezdaří aktualizace položek.
 9. Správce konfigurace úložiště nyní umožňuje nastavit chování propojení položky souboru tak, aby se vždy vytvořilo propojení standardní komponenty pro každou podkomponentu vytvořenou pomocí příkazu Přiřadit položku nebo Aktualizovat položku.
  1. Správce může spustit obslužný program a nastavit, aby při přiřazení nebo aktualizaci položky byla vždy vytvořena propojení standardních komponent pro NOVOU podkomponentu.
  2. V důsledku této změny konfigurace příkaz Přiřadit položku nebo Aktualizovat položku vždy nastaví všechna propojení NOVÉ podkomponenty jako propojení standardních komponent. Výsledné chování propojení bude shodné jako chování propojení standardní komponenty. Příkaz Přiřadit položku nebo Aktualizovat položku NEBUDE aktualizovat propojení existujících podkomponent.
  3. Žádná propojení NOVÝCH podkomponent NEBUDOU respektovat příznak automatického výběru první duplicitní položky.
  4. Správci konfigurace úložiště mohou tuto změnu konfigurace povolit spuštěním obslužného programu (prostřednictvím příkazového řádku a ne uživatelského rozhraní) a předáním příslušných argumentů, například názvu serveru Vault, názvu úložiště, ID správce (sa) atd. K dispozici nebude žádné nastavení konfigurace na úrovni koncového uživatele, které by jednotlivým uživatelům umožnilo přepsat administrativní nastavení (jedná se tedy o globální nastavení prostředí úložiště).
  5. Chcete-li povolit tuto změnu konfigurace, postupujte následujícím způsobem:
   1. Stáhněte si obslužný program umožňující změnu konfigurace, který je k dispozici spolu s touto aktualizací Service Pack.
   2. Rozbalte soubory ke změně konfigurace na místním disku serveru Vault.
   3. Přejděte do složky SetCreateStdComponentLinkSwitch a najděte konfigurační skript fix.bat.
   4. Otevřením konfiguračního skriptu fix.bat proveďte konfiguraci parametrů odpovídající vašemu prostředí úložiště.
   5. Spuštěním konfiguračního skriptu fix.bat nastavte příznak určeného serveru.
   6. Chcete-li tuto změnu zrušit, opakujte výše uvedené kroky pomocí souborů RemoveCreateStdComponentLinksSwitch, které jsou dodávány spolu s touto aktualizací Service Pack.
  6. V replikovaném prostředí úložiště spusťte skript změny konfigurace pouze na vydavatelském serveru. Jeho spuštění na odběratelských serverech může způsobit konflikty.
Nástroj Copy Design:
 1. Určité znaky v cestě (například apostrof nebo ampersand) způsobovaly chybu nástroje Copy Design se zprávou Neplatné znaky v cestě.
Aplikace AutoCAD:
 1. Po provedení přesunutí/přejmenování v aplikaci Vault některé soubory aplikace AutoCAD mají nevyřešené reference.
 2. Byla provedena další vylepšení otevírání sad listů aplikace AutoCAD Civil 3D obsahujících velký počet listů.
 3. Použití dynamických bloků v souboru DWG aplikace AutoCAD mělo za následek extrahování vlastností pouze pro jeden blok. Jiné bloky pro mapování vlastností nebyly k dispozici.
Aplikace Inventor:
 1. Při přihlášení k aplikaci Vault z aplikace Inventor jako „Uživatel knihovny Obsahového centra s oprávněními pouze ke čtení“ se zobrazí chybová zpráva o chybě referencí objektu.
 2. Vyřešená hlášení neočekávaná ukončení aplikace:
  1. Po odstranění a opětovném připojení součásti s přílohou se v aplikaci Inventor při rozbalení součásti v podokně aplikace Vault zobrazí hlášení CER.
  2. Byla opravena chyba pracovních postupů doplňku Vault v aplikaci Inventor související s odstraňováním příloh.
  3. Byla provedena vylepšení bránící neočekávaným ukončením aplikace při provádění některých operací, například odstraňování referencí nebo skupin referencí, vypínání referencí a přepínání mezi úrovněmi detailů.
  4. Byla provedena vylepšení bránící neočekávaným ukončením při některých chybách spuštění doplňku Vault.
Thin Client:
 1. Byla provedena oprava chyby, která neumožňovala stáhnout aktuální vydaný soubor, pokud jeho poslední revize NEBYLA ve vydaném stavu.
 2. Výsledky rozšířeného vyhledávání v aplikaci Thin Client nelze procházet po stránkách. V některých případech může být k aktivaci procházení po stránkách nutné provést horizontální posunutí.
 3. Při použití tenkého klientu s aplikací Internet Explorer 10 nefungoval náhled souborů vizualizace.
Aplikace Revit:
 1. Pokud na projektu aplikace Revit pracoval více než jeden uživatel, soubory a globální projekt nebyly v úložišti Vault patřičně udržovány.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Klient:
 1. Autodesk AutoCAD Mechanical 2015 Service Pack 1
  1. Pokud není nainstalována aktualizace Autodesk AutoCAD Mechanical 2015 Service Pack 1, zařazení souborů DWG s externími referencemi se nezdaří.
 2. Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 Service Pack 2
  1. Vylepšení funkce sady listů aplikace AutoCAD Civil 3D vyžaduje instalaci aktualizace Service Pack 2 aplikace AutoCAD Civil 3D 2015.
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Autodesk Vault Professional, Autodesk Vault Workgroup, Autodesk Vault Basic, Autodesk Data Management Server, Autodesk Vault File Server, Autodesk Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, and AutoCAD Electrical are trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries. Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2012, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Office 2010 and Microsoft Office 2013 are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Zpět na začátek


Copyright © 2015 Autodesk, Inc.